Products
Välkommen
The James Joyce Society of Sweden and Finland
Kontakt Ordförande: Thomas Hartman, tfn 08-6609313 Vice ordförande: Hannu Riikonen Sekreterare: Lennart Holmberg Kassaförvaltare: Lars Kjellnert Sällskapets postadress: c/o Hartman, Valhallavägen 116, 144 41 Stockholm Till styrelsen är dessutom följande invalda: Jonas Ellerström, Kim Forss, Thomas Grundberg, Hedda Friberg, Janna Kantola, Britta Olinder, Hans Werner, Irmgard Werngren Föreningens revisorer: Göran Larsson och Carl-Johan Malmberg Vill du bli medlem? Anmälan om medlemsskap görs direkt genom inbetalning till The James Joyce Society of Sweden and Finland. Man kan: (1) göra en överföring till Handelsbanken, kontonummer 421 110 341, clearingnummer 6611, (2) betala via postgiro 640-1905, eller (3) swisha till nummer 1230562090. Medlemsavgiften är 200 kr för enskild person, 275 för par. Den som är studerande kan bli medlem för det ringa priset av 100 kronor.
The JAMES JOYCE SOCIETY of Sweden and Finland