The James Joyce Society of Sweden and Finland
The JAMES JOYCE SOCIETY of Sweden and Finland
Medlemmarna i sällskapets Finnegans Wake Reading Group har sett livslotter utskiftas, mött män med makt, mött kvinnor vars livsrum berövats dem. Medlemmarna i gruppen har med utgångspunkt från Joyce´s text diskuterat naturens, kulturens, slumpens och den egna viljans roll för allas vår livssituation. Världen rymmer många FW-entusiaster, t ex The Finnegans Wake Society of New York (klicka). Deras hemsida har i sin tur massor av länkar till andra liknande grupper och annan intressant Joyceana (se också under våra Länkar). Här är en länk till en fullständig Finnegans Wake-uppläsning av Patrick Healy och här till filmen Passages from James Joyce's "Finnegans Wake" (1965-67) directed by Mary Ellen Bute.
Finnegans Wake Reading Group
Sassa Buregren, “The Wake” litterärt broderi med sytråd på gammalt linne (klicka på bilden t.v.)
Något om andra läsgruppers vedermödor och epifanier under studiet av FW (klicka på bilden ovan)
“One book group, one book, 18 years” Läs om en annan idog amerikansk FW-läse- cirkel (klicka).
År 2012 anordnades en heldag om James Joyces Ulysses på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet med anledning av att Erik Anderssons nyöversättning till svenska kommit ut. Ett antal forskare höll föredrag om romanen och tog upp många aspekter: språk, översättning, berättarteknik, religion, historia, exil, (post)kolonialism, genus, sexualitet - och mat. Föredragen har nu i genomgången form samlats i en vacker volym med hårda pärmar och skyddsomslag och titeln "En dag i Dublin. Om James Joyces Ulysses”, redigerad av docent Åsa Arping och professor Mats Jansson. Omfånget är 240 sidor och boken inkluderar en CD-skiva med ett hörspel fritt efter slutkapitlet i romanen, med Lena Endre som Molly Bloom. Bland medarbetarna i boken kan nämnas Britta Olinder från Joycesällskapets styrelse, Lars Lönnroth, Barry Ryan som vi hörde hålla föredrag på senaste årsmötet, Lisbeth Larsson, Ingrid Holmquist och översättaren Erik Andersson (klicka på bilden). Boken kan beställas för 200 kr plus porto genom att sända ett e-brev med angivande av mottagaradress till nils.olsson@lir.gu.se